O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Ryjewo

O B W I E S Z C Z E N I E  Wójta Gminy Ryjewo z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Benowo, w przedmiocie dokonania zmiany granic i obszaru Sołectwa Benowo. 

Konsultacje odbędą się dnia 6 listopada 2013 r. (środa)  o godz. 18.00 (II termin godzina 18.15) w Zaułku Benowo.Wszystkim mieszkańcom Sołectwa Benowo uprawnionym do udziału w głosowaniu zadane zostanie pytanie:

Czy jesteś za utworzeniem z obszaru Sołectwa Benowo nowego sołectwa o nazwie „Sołectwo Sołtyski”, w granicach którego miałaby wejść tylko miejscowość Sołtyski?

Przeprowadzone głosowanie będzie jawne przez podniesienie ręki przez uprawnionego mieszkańca Sołectwa Benowo.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.