SPRZĄTANIE SWIATA W RYJEWIE

Tak jak co roku przy współpracy z Urzędem Gminy, uczniowie Zespołu Szkół w Ryjewie uczestniczyli w akcji „Sprzątanie świata”.Akcja ta trwa już od 20 lat i przez cały ten okres uczniowie ryjewskiej placówki brali w niej udział.

Wszystko zaczęło się od apelu , na którym uczniowie zostali zapoznani z celami akcji i zasadami BHP podczas zbierania śmieci. W poniedziałek, 23 września 2013 r. wszyscy uczniowie „uzbrojeni” w rękawiczki chroniące dłonie, wyruszyli „Sprzątać świat”. Terenem działania było Ryjewo i okoliczne lasy otaczające naszą miejscowość. Najmłodsi sprzątali tereny położone przy szkole, zaś starsi poszczególne ulice, chodniki i tereny położone w Ryjewie. Worki dostarczone przez Urząd Gminy , w których znajdowały się zebrane śmieci, zostały szybko uprzątnięte przez pracowników urzędu, tak że cała akcja została zorganizowana bardzo sprawnie. Warte zaznaczenie jest to, że z roku na rok śmieci jest coraz mniej co dobrze świadczy o mieszkańcach Ryjewa. Jest to pewnie związane z faktem , że pierwsi, którzy „sprzątali świat” mają  już po 27 – 28 lat  i ich świadomość, że ziemia jest tylko jedna, powoduje, że jest coraz czyściej w naszej miejscowości.  

Copyright © 2013. All Rights Reserved.