XXIX SESJA RADY GMINY RYJEWO

W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na XXIX sesję Rady Gminy Ryjewo, która odbędzie się dnia 2 października 2013 roku (środa) o godzinie 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXVIII Sesji Rady Gminy Ryjewo.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryjewo.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Ryjewo zgody na lotnicze wykorzystanie terenu (lądowisko śmigłowców ratunkowych, używane w nocy) położonego w miejscowości Rudniki (działka nr 203).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.
 7. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie obrad.

                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                            Kazimierz Zima

Copyright © 2013. All Rights Reserved.