K O M U N I K A T LEKARZA WETERYNARII

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 27.09.2013 r. do 06.10.2013 r. zaplanowane jest szczepienie lisów  dzikich przeciw wściekliźnie  na  terenie województwa POMORSKIEGO. Szczepienie  odbędzie  się  z  samolotów  drogą  zrzutów  przynęt  ze  szczepionką  przeciw  wściekliźnie. 

W  związku  z  tym  prosimy  ludność  o: 

- nie  wchodzenie  do  lasu  przez  3  tygodnie,

- nie  podnoszenie  i  dotykanie  przynęt,

- trzymanie  psów  na  uwięzi  przez  okres  3  tygodni,

- w  przypadku  kontaktu  zwierząt  gospodarskich z  przynętami  należy skontaktować się  z  lekarzem  weterynarii, 

- w  przypadku  kontaktu  ludzi  z  przynętą  należy  zgłosić  się  do  lekarza  medycyny,

- w  przypadku  bezpośredniego  kontaktu  ze szczepionką (rany, oczy, jama  ustna, nos) miejsca te należy gruntownie przemyć wodą  i  mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza medycyny.

         

WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE  IMMUNOPRZYNĘTY    DO ZWALCZANIA W Ś C I E K L I Z N Y  U  LISÓW

Do zwalczania  wścieklizny zostaną zrzucone z samolotu przynęty,  które po przyjęciu przez lisy wytworzą immunologiczną odporność. Przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliźnie są  w kształcie plastrów. W środku umieszczony jest plastikowy   pojemnik zawierający  płynną szczepionkę.  Szczepionka  zawarta  w  przynęcie po przegryzieniu przez lisa wytwarza immunologiczną  odporność przeciw  wściekliźnie. Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez  lisa. Prosimy nie podnosić i nie dotykać przynęt. Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych  i  innych  zwierząt  wolnożyjących. Dla zachowania ostrożności prosimy, przy  ewentualnych kontaktach  z przynętami, otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos  gruntownie przemyć te miejsca wodą i mydłem. W dalszym  postępowaniu  zgłosić  się  do  lekarza. Po wyłożeniu przynęt przez 3 tygodnie nie wolno wypuszczać psów.  Przynęty  ze  szczepionką dopuszczone są do szczepienia lisów. W  wypadku kontaktów zwierząt domowych z przynętami należy  się  skontaktować z lekarzem weterynarii.

 

 PROSIMY O POMOC I DZIĘKUJEMY W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU AKCJI

 Z W A L C Z A N I A   W Ś C I E K L I Z N Y

                                             

 Pomorski Wojewódzki  Lekarz  Weterynarii

                                                                                            WŁODZIMIERZ  PRZEWOSKI

Copyright © 2013. All Rights Reserved.