SPOTKANIE PLENARNE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO

                                                                                                          Rada  Organizacji  Pozarządowych  Powiatu  Kwidzyńskiego  serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe do uczestnictwa w spotkaniu plenarnym organizacji pozarządowych z  terenu powiatu kwidzyńskiego.

W związku z zakończeniem Kadencji Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Kwidzyńskiego zaprasza do udziału w Konwencji Wyborczej, która odbędzie się w dniu 25 września 2013 r. (środa) godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29b.

Celem spotkania jest wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu do Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych na nową kadencję w latach 2013-2015 r.
Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Kwidzyńskiego jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych, działających dla wspólnego dobra. 

Celem Rady jest między innymi:

1.    współpraca z innymi reprezentacjami organizacji pozarządowych,
2.    integrowanie sektora pozarządowego,
3.    organizowanie współpracy z mediami oraz promocja organizacji pozarządowych,
4.    aktywne włączenie się w tworzenie programów współpracy z administracją samorządową,
5.    reprezentowanie i wspieranie Członków w kontaktach z administracją rządową i samorządową.

Osoby chcące wziąć udział w wyborach do ROPPK muszą przedstawić rekomendację do zasiadania w Radzie pochodzącą od organizacji pozarządowej z terenu powiatu kwidzyńskiego. Wzór upoważnienia (rekomendacji) wraz z regulaminem ROPPK znajduje się poniżej oraz na stronach partnerów wydarzenia.

Program:

1. Rozpoczęcie spotkania - powitanie
2. Sprawozdanie Rady Organizacji Pozarządowych z dokonanych działań w kadencji 2011/2013.
3. Dyskusja na temat działalności społecznej organizacji w powiecie kwidzyńskim.
4. Wybory do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2013/2015.

 

Pliki do pobrania:

1. Regulamin

2. Upoważnienie

Copyright © 2013. All Rights Reserved.