OGŁOSZENIE- ZEBRANIE WIEJSKIE W BARCICACH

Sołtys Sołectwa Barcice zaprasza mieszkańców Sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 16 września 2013 r. (poniedziałek)  o  godz. 17.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Barcicach.

Temat: Rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2014.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.