INFORMACJA O PSZOK

Informacja o punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. d, e ustawy z dn. 13 września 2013r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zmianami) Wójt Gminy Ryjewo informuje, iż:

1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mątowskich Pastwiskach. Punkt jest czynny w piątki  i soboty w godz. 1000 – 1800. Punkt prowadzony jest przez Gminę Ryjewo, ul. Lipowa 1, 82 – 420 Ryjewo.

Odbiorem i zagospodarowanie odpadów komunalnych we wrześniu 2013r. zajmować  się będzie: Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych „PUS” Sp. z o.o., ul. Wiślana 2, 82 – 500 Kwidzyn. Natomiast od października 2013r.: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „GAMINEX” Mieczysław Bołd, ul. Sportowa 2, 82 – 500 Kwidzyn.

2. Na terenie gminy Ryjewo działa punkt zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, który utworzony został w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mątowskich Pastwiskach.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.