ZEBRANIE SOŁECTWA MĄTOWSKIE PASTWISKA

Sołtys Sołectwa Mątowskie Pastwiska  zaprasza mieszkańców Sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 23 września 2013 r. (poniedziałek)  o  godz. 10.00 w Spółdzielni Kółek Rolniczych. 

 Temat: Rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2014.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.