SZANOWNI MIESZKAŃCY – NOWE HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW

Gmina Ryjewo wypowiedziała umowę zawartą z firmą SITA POMORZE sp. z o.o. która od 01 lipca 2013 roku miała zajmować się wywozem odpadów z terenu gminy. W związku z powyższym, na czas trwania przetargu i wyboru kolejnego wykonawcy usługi wywozu odpadów od mieszkańców, odpady z Gminy Ryjewo wywozić będzie firma PUS sp. z o.o. z Kwidzyna.

Firma PUS sp. z o.o. podzieliła Gminę Ryjewo na 6 sektorów i będzie wywozić odpady w miesiącu sierpniu oraz wrześniu według załączonych harmonogramów. Jednocześnie prosimy mieszkańców o telefoniczne zgłaszanie do Urzędu Gminy w Ryjewie wszelkich nieprawidłowości związanych z wywozem odpadów pod numer telefonu 55 - 277- 42- 70.

HARMONOGRAM:

Copyright © 2013. All Rights Reserved.