OGŁOSZENIE - PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Ryjewo podaje do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do przejęcia do zasobu mienia komunalnego gminy Ryjewo. 

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/141/08 Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 marca 2008r. i Zarządzenia Nr 45/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 11 lipca 2013r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz działek do przejęcia przez gminę do zasobu mienia komunalnego gminy.

1.     Działka nr  313 o pow. 0,1567 ha-Ryjewo

2.     Działka nr 1086 o pow. 0,0085 ha-Ryjewo

Karty inwentaryzacyjne nieruchomości dla zainteresowanych do wglądu Urząd Gminy Ryjewo pokój nr 21 ( II piętro).

Niniejszym wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości od dnia 11.07.2013 do dnia 12.08.2013 na tablicy  ogłoszeń Urzędu Gminy Ryjewo.

                                                        Wójt

                                                           Józef Gutowski

Copyright © 2013. All Rights Reserved.