STYPENDIA ZA WYSOKIE WYNIKI W NAUCE

Wójt Gminy Ryjewo informuje, że uczniowie szkół średnich, zawodowych oraz studenci studiów stacjonarnych, mogą ubiegać się o przyznanie nagrody pieniężnej.

Warunkiem przyznania nagrody, jest osiągnięcie średniej ocen w roku szkolnym:

 1. dla ucznia liceum, technikum, szkoły zawodowej   -  5,00

 2. dla ucznia ze świadectwem ukończenia szkoły -  4,80

 3. dla studenta  - 4,50

 Do wniosku należy dołączyć:

-        podanie

-        kserokopie świadectwa, indeksu

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Ryjewie pok. nr 11 w terminie do 30 września 2014 roku.

Wzór wniosku

Uchwała 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.