INFORMACJA - KARTY PŁATNICZE

Informujemy, że dnia 31 grudnia 2018 r. w kasie Urzędu Gminy
nie będzie
możliwości dokonywania płatności bezgotówkowych za pomocą kart płatniczych

          oraz telefonu.

SZKOLENIE DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

Powiatowy lekarz Weterynarii w Kwidzynie informuje hodowców trzody chlewnej o szkoleniu organizowanym przez PLW w Kwidzynie wraz ze Starostwem Powiatowym w Kwidzynie oraz z Powiatowym Oddziałem Ośrodka Doskonalenia Rolników w Kwidzynie, na temat Afrykańskiego Pomoru Świń, który odbędzie się – w dniu 14.12.2018 (piątek) r. w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie o godz. 10:00.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

W związku z upływem 4 – letniej kadencji sołtysów i rad sołeckich Wójt Gminy Ryjewo zwołuje zebrania wiejskie wyborcze na trenie Gminy Ryjewo w celu dokonania wyboru Sołtysów oraz Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Ryjewo na kadencję 2019-2023.

Czytaj więcej...

"SZCZEPIMY BO MYŚLIMY"

Pismem z dnia 23 listopada 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie zwrócił się do Wójta Gminy Ryjewo o czynne wsparcie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej ,,Szczepimy bo myślimy”.

 

Czytaj więcej...

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2019-2022

Wójt Gminy Ryjewo informuje o wyłożeniu do wglądu dokumentu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ryjewo na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026". Obwieszczenie i formularz do wnoszenia uwag w załączeniu.

Czytaj więcej...

PROŚBA O WSPARCIE

 

Prośba o wsparcie w walce z chorobą nowotworową dla Pana Roberta Lamek.

Czytaj więcej...

PODPISANIE UMÓW. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII.

Dnia 25 września w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo Technologicznym nastąpiło oficjalne podpisanie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła Energii - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji związanych z projektem http://www.praze.pl/?a=newsNav&l=pl&id=334

 

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. All Rights Reserved.