POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja oraz Wójt Gminy Gardeja organizują dla dzieci z całego powiatu kwidzyńskiego konkurs plastyczny pt.: "Książka - portal do innego świata".

Czytaj więcej...

PLENER MALARSKI

Gmina Ryjewo oraz Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE zaprasza mieszkańców Gminy Ryjewo do udziału w plenerze malarskim "100 lat Niepodległości - 3 kultury - 1 ojczyzna - Ryjewo".

Czytaj więcej...

NABORY WNIOSKÓW - POWIŚLAŃSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Powiślańska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYJEWO z dn. 30.04.2018r.

Wójt Gminy Ryjewo zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wybór operatora realizacji zadań publicznych Gminy Ryjewo w 2018r., w formie regrantingu, w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. All Rights Reserved.