DOFINANSOWANIE "CZYSTE POWIETRZE"

Wójt Gminy Ryjewo oraz Fundacja Globaleco serdecznie zapraszają mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie „Czyste Powietrze” z dofinansowaniem do 90% do termomodernizacji budynków oraz wymiany kotłów, do uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych.

Czytaj więcej...

WYBIERAM WYBORY

Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym ogłosiła trzecią edycję, skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory".

 

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY

W imieniu Zarządu Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem jest analiza dotychczasowego wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru PLGD na lata 2016-2023 (LSR) i jej pierwszych efektów, a także działań aktywizacyjnych i animacyjnych prowadzonych przez PLGD w 2017 roku.

 

Czytaj więcej...

INFORMACJA PLGD

Powiślańska Lokalna Grupa Działania zachęca do zapoznania się ze zmienionymi w grudniu dokumentami związanymi z prowadzoną przez nas działalnością.

Czytaj więcej...

SENIOR+

Dokonano wyboru Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.:  "Prowadzenie Dziennego Domu Pobytu „Senior +” utworzonego na terenie Gminy Ryjewo w ramach programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020".

 

Czytaj więcej...

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

W związku z upływem 4 – letniej kadencji sołtysów i rad sołeckich Wójt Gminy Ryjewo zwołuje zebrania wiejskie wyborcze na trenie Gminy Ryjewo w celu dokonania wyboru Sołtysów oraz Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Ryjewo na kadencję 2019-2023.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. All Rights Reserved.