MAJÓWKA W RYJEWIE

GMINNY OŚRODEK KULTURY W RYJEWIE zaprasza

dnia 2 maja 2015 r. o godz. 19.00 na MAJÓWKĘ. 

Czytaj więcej...

OBRADY VI SESJI RADY GMINY RYJEWO

W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady  VI sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się  dnia 29  kwietnia 2015r. (środa)   o godzinie 15.00 w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie  z proponowanym porządkiem obrad:

Czytaj więcej...

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ

W dniu 17-03-2015r. podpisano protokół technicznego obioru robót w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Borowy Młyn i Pułkowice wraz z budową zestawu hydroforowego we wsi Borowy Młyn i Watkowice Małe”. Całość realizacji zadania wykonywana była przez Spółkę Jawną ELWOT – Karolina Rychlik i wspólnicy wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.

Czytaj więcej...

KONKURS ”NAJPIĘKNIEJSZE BUDOWLE EUROPEJSKIE”

Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie zaprasza do udziału w konkursie pt.”Najpiękniejsze budowle europejskie”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie makiety przedstawiającej obiekt architektury europejskiej.  Na prace konkursowe czekamy do dnia 20 maja 2015 r.  Regulamin konkursu  w załączeniu. 

Czytaj więcej...

POZYSKANO ŚRODKI UNIJNE NA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ryjewo na lata 2014-2020” w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Czytaj więcej...

ROZLICZENIE PODATKOWE - PIT

Urząd Gminy w Ryjewie zawiadamia, że w roku 2015 i następnych latach  Urząd Skarbowy w Kwidzynie nie będzie delegował pracownika do pomocy przy wypełnianiu zeznań podatkowych PIT.  Informuję się, jednocześnie że istnieje możliwość samodzielnego wypełnienia i przesłania zeznania drogą elektroniczną za pomocą aplikacji e- deklaracje w następujących instytucjach:

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. All Rights Reserved.