ZEBRANIE WIJSKIE - PUŁKOWICE

Sołtys Sołectwa Pułkowice  zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia  22 września 2014r. (poniedziałek)  o  godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Pułkowicach. Temat: ustalenie wydatków funduszu sołeckiego na 2015 rok.

Informacja nt. realizacji projektu „Młodzieżowa Akademia Zatrudnienia”

Projekt "Młodzieżowa Akademia Zatrudnienia "realizowany jest w oparciu o zawartą umowę Województwa Pomorskiego a Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym Sp. z o.o. o nr umowy UDA-POKL07.02.01-22-096/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do realizacji projektu zostały zakwalifikowane 33 osoby z terenu Gminy Ryjewo w wieku od 18-30 lat.

Czytaj więcej...

K O M U N I K A T LEKARZA WETERYNARII

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 27.09.2014 r. do 30.09.2014 r. przeprowadzone  będzie  szczepienie  lisów  dzikich przeciw wściekliźnie  na  tereniew o j e w ó d z t w a  POMORSKIEGO szczepienie  odbędzie  się  z  samolotów  drogą  zrzutów  przynęt  ze  szczepionką  przeciw  wściekliźnie. W  związku  z  tym  prosimy  ludność  o:

Czytaj więcej...

XIV DOŻYNKI POWIATOWE

W dniach 6-7 września 2014r. na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie odbyły się obchody XIV Dożynek Powiatowych oraz XVI Dni Ryjewa. 

Czytaj więcej...

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

W dniu 25 sierpnia 2014r. Marszałek Województwa Pomorskiego podpisał umowy na dofinansowanie 33 inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. W imieniu Gminy Ryjewo umowę podpisali Zastępca Wójta Sławomir Słupczyński i Skarbnik Małgorzata Zdunek. 

Czytaj więcej...

REKRUTACJA NA WARSZTATY EKOLOGICZNE

W dniach 1-3 października 2014r. w godz. 15:30 – 18:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie odbędą się warsztaty ekologiczne dla dzieci z kl. IV – VI Szkół Podstawowych oraz uczniów i uczennic gimnazjum.

Czytaj więcej...

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.

W dniu 1 października 2014r. odbędzie się zbiórka odpadów WIELKOGABARYTOWYCH. Chęć wywozu należy zgłosić najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem zbiórki poprzez wpis na listę w p. nr 17 w Urzędzie Gminy Ryjewo lub dzwoniąc pod nr tel. (55) 277-42-21 wew. 30.

Czytaj więcej...

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Gmina Ryjewo informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ryjewo – edycja 2014” jest dotowana na podstawie umowy nr WFOŚ/D/III-76.E/198/2014/AZBEST-2014 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. All Rights Reserved.