REKRUTACJA NA WARSZTATY EKOLOGICZNE

W dniach 1-3 października 2014r. w godz. 15:30 – 18:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie odbędą się warsztaty ekologiczne dla dzieci z kl. IV – VI Szkół Podstawowych oraz uczniów i uczennic gimnazjum.

Czytaj więcej...

XIV DOŻYNKI POWIATOWE ORAZ XVI DNI RYJEWA

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Kwidzyńskiego oraz miast ościennych na obchody XIV Dożynek Powiatowych oraz XVI Dni Ryjewa, które odbędą się w dniach 6-7 września 2014r. na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie ul. Grunwaldzka 70.

Czytaj więcej...

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.

W dniu 1 października 2014r. odbędzie się zbiórka odpadów WIELKOGABARYTOWYCH. Chęć wywozu należy zgłosić najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem zbiórki poprzez wpis na listę w p. nr 17 w Urzędzie Gminy Ryjewo lub dzwoniąc pod nr tel. (55) 277-42-21 wew. 30.

Czytaj więcej...

INFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA NA WODOCIĄG

Wójt Gminy Ryjewo, informuje iż Gmina Ryjewo uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Borowy Młyn i Pułkowice wraz z budową zestawu hydroforowego we wsi Borowy Młyn i Watkowice Małe”.

Czytaj więcej...

BENOWSKI FESTIWAL PRZETWORÓW OWOCOWO-WARZYWNYCH

Koło Gospodyń Wiejskich „Renawa” w Benowie, Ochotnicza Straż Pożarna, Sołtys i Rada Sołecka oraz „Zaułek Benowo” Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa serdecznie zapraszają na V BENOWSKI FESTIWAL PRZETWORÓW OWOCOWO-WARZYWNYCH w sobotę 30-go sierpnia 2014r. w Benowie.

Czytaj więcej...

PRZETARGI - 2014

Wójt Gminy Ryjewo działając w oparciu o przepisy działu II, rozdziału 4 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108, 2004 roku/ ogłasza:

Czytaj więcej...

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Gmina Ryjewo informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ryjewo – edycja 2014” jest dotowana na podstawie umowy nr WFOŚ/D/III-76.E/198/2014/AZBEST-2014 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Czytaj więcej...

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO - 31.08.2014

Przypomina się, że dnia 31 sierpnia 2014 roku mija termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć  faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.