III SESJA RADY GMINY RYJEWO

W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady III sesji, które odbędą się w dniu  29 grudnia 2014  roku (poniedziałek) o godzinie 15.00  w  sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Ryjewie  (ul. Grunwaldzka 70) z proponowanym porządkiem obrad:

Czytaj więcej...

MIKOŁAJKI W BARCICACH

Sołtys Sołectwa Barcice zaprasza dzieci  w wieku od 1 roku do 14 lat do odbioru paczek MIKOŁAJKOWYCH dnia  21 grudnia  2014 r. (niedziela)

od  godz. 14.00 -16.00 u Pani Sołtys. 

III EDYCJA MALOWANIA BOMBEK

Już po raz trzeci w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie odbyło sie malowanie bombek, w tym roku zaprosiliśmy dyrektorów i kierowników instytucji z terenu Gminy Ryjewo.  Wszystkie wykonane bombki, tak jak i bombki z poprzednich edycji stanowią świąteczną dekoracje Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie.

Czytaj więcej...

II GMINNY PRZEGLĄD POTRAW I OZDÓB

Dnia 06 grudnia 2014r w sobotnie południe odbył się II Gminny Przegląd Potraw i Ozdób Bożonarodzeniowych. Na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie, podobnie jak w zeszłym roku, stanęła Szopka Bożonarodzeniowa oraz stoiska handlowe. W tym roku w przeglądzie wzięły udział:

Czytaj więcej...

STAWKI ZA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA 2015 ROK

Na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Wójt Gminy Ryjewo informuje mieszkańców Gminy Ryjewo, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku obowiązywać będą nowe stawki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Czytaj więcej...

-UWAGA MIESZKAŃCY GMINY-

Wójt Gminy Ryjewo informuje, że z dniem 1.12.2014 r. został zlikwidowany numer telefonu 55 277 42 34 Urzędu Gminy w Ryjewie. 

Wójt
                             Sławomir Słupczyński
 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU PUBLIKACJI

Wójt Gminy Ryjewo informuje, że Gmina Ryjewo uzyskała dofinansowanie na realizację zadania: „Publikacja – walory przyrodnicze i kulturowe Gminy Ryjewo” na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy nr 01615-6930-UM1143545/14  z dn. 19 – 08 – 2014r. 

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. All Rights Reserved.